Projekty naukowe

 

Biblioteka pod lupą, czyli nowy wymiar Biblioteki Głównej SGGW w technologii GIS 

Przygotowany serwis mapowy może się stać świetnym rozwiązaniem wspierającym działanie biblioteki oraz korzystanie z niej. Ma to szczególnie znaczenie dla studentów pierwszych lat studiów, którzy dopiero rozpoczynają naukę. Mogą oni łatwo zapoznać się z topografią i ofertą obiektu. Wirtualny dostęp do informacji bibliotecznej to w dzisiejszych czasach klucz do powiększania grona użytkowników szukających interesującej i nowoczesnej informacji w sieci Internet. Stosowanie tego rodzaju rozwiązań może pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie biblioteki i zwiększyć jej innowacyjność.

 

Interaktywny Botanik w ArcGIS Online 

Projekt studentów ze Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków GeoIT UMCS przy współpracy z Ogrodem Botanicznym UMCS. 

 

Lubelska mapa HotSpot  

Stały dostęp do Internetu to jedna z tych rzeczy, bez których trudno jest nam funkcjonować we współczesnym świecie. Szybki, tani i ogólnodostępny – taki Internet byłby idealny. Gdzie go znaleźć? Na to pytanie postanowili odpowiedzieć studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W ramach ćwiczeń z GIS na kierunku Gospodarka przestrzenna, stworzyli i udostępnili w serwisie ArcGIS Online mapę zasięgu darmowego Internetu w Lublinie. Prace nad mapą obejmowały 3 etapy. Najpierw studenci wyposażeni w aplikację Collector for ArcGIS oraz Network Signal Info mierzyli w terenie siłę sygnału WiFi z HotSpotów serwujących darmowy Internet. W sumie pomiary wykonano dla 34 HotSpotów, a całkowita liczba punktów pomiarowych sięgnęła niemal 2000. W drugim etapie, punktowe dane pomiarowe przeniesiono z Collector for ArcGIS do aplikacji ArcMap, gdzie za pomocą rozszerzenia Geostatistical Analyst wykonano interpolację siły sygnału WiFi metodą krigingu. Przygotowana w ten sposób powierzchni geostatystyczna pozwoliła zilustrować przestrzenny zasięg oraz zmienność natężenia sygnału WiFi. W ostatnim, trzecim etapie prac, zbudowana została prosta aplikacja mapowa, za pomocą której można przeglądać wyniki prac studentów. Aplikacja zawiera kilka zakładek ułatwiających zlokalizowanie najlepszych źródeł darmowego Internetu w Lublinie. Ponieważ sieć darmowych HotSpotów w Lublinie jest wciąż rozwijana, w kolejnych latach przewidywana jest aktualizacja mapy. Mapę można wyszukać w zasobach ArcGIS Online wpisując w wyszukiwarkę galerii map hasło „WiFi Lublin” lub nazwę mapy „HotSpot2015”. Więcej w artykule "Lubelskie hotspoty na mapie" - Arcana GIS, jesień 2015.

hotspot1

 

Bezpiecznie w górach dzięki GIS-owi 

Ratownicy Grupy Podhalańskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR) od 2011 roku używają najnowocześniejszego w kraju systemu wspierającego poszukiwania i akcje ratownicze. Sprzęt wyposażony w system informatyczny został przekazany Grupie przez Marszałka Małopolski w ramach projektu „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce”.

 

Na skrzyżowaniu. Zwierzeta, drogi i my.

Z pewnym niedowierzaniem przyjmujemy informacje o grupach zapaleńców przenoszących płazy w wiaderkach z jednej strony jezdni na drugą. Ma to zapobiegać ich śmierci pod kołami samochodów w czasie wiosennych i późnoletnich migracji. Co innego, gdy potrącimy sarnę czy jelenia na drodze. Może to skutkować okaleczeniem albo śmiercią zwierzęcia, a także uszkodzeniem samochodu. Sporadycznie zdarzają się potrącenia łosi i żubrów… Drogi zwierząt i samochodów krzyżują się, każdy chce się przemieszczać w swoim kierunku i dotrzeć do celu. Bywa jednak, że ich spotkanie kończy się śmiercią  -- najczęściej zwierzęcia. 

 

Monitoring zasięgu zalewów i podtopień w Biebrzańskim Parku Narodowym

Biebrzański Park Narodowy (BPN) został utworzony 9 września 1993 roku i jest największym parkiem narodowym w Polsce. Położony w północno-wschodniej części kraju, na terenie województwa podlaskiego, zajmuje 59 223 ha. Ponad 40 proc. jego powierzchni stanowią Bagna Biebrzańskie. Są to rozległe i często prawie niezmienione dolinowe torfowiska z unikalną różnorodnością gatunków roślin, ptaków i ssaków oraz naturalnych ekosystemów, których funkcjonowanie zależy od stałego lub okresowego zasilania wodami.

 

Rafy umierją w ciszy

Jednym z najpiękniejszych elementów podmorskich krajobrazów są rafy koralowe mórz ciepłych. Te bardzo urozmaicone systemy ekologiczne pokrywają ok. 250 tys. km2 (dla porównania to ok. 80 proc. powierzchni Polski), co jednak stanowi zaledwie 0,07 proc. powierzchni oceanów. Na uwagę zasługuje fakt, że na tym bardzo małym obszarze występuje aż ok. 25 proc. wszystkich znanych morskich gatunków. Rafy zapewniają utrzymanie milionom ludzi, których byt uzależniony jest od połowów ryb żerujących w tych miejscach oraz od liczby turystów przyjeżdżających oglądać te cuda natury.

 

Z GIS-em w nieznaną, tropikalną puszczę

Tam, gdzie spotykają się Wenezuela, Gujana i Brazylia, rozciąga się Gran Sabana – kraina prekambryjskich piaskowców pamiętających czasy superkontynentu Gondwany, nazwana przez biogeografów Pantepui. Pozostaje ona jednym z najsłabiej zbadanych zakątków Ziemi, a znalezienie chociaż dwóch map tego obszaru, których dane by się pokrywały, jest wręcz niemożliwe. W tych trudnych warunkach wielki sukces odniosła polsko-wenezuelska wyprawa, zdobywając nieosiągnięty do tej pory szczyt Tramen tepui (2726 m n.p.m.). Jednym z jej sponsorów była firma Esri Polska.

 

Kartowanie lawin śnieżnych

Systematyczne kartowanie lawin śnieżnych to kluczowy element procesu modelowania potencjalnych zasięgów oraz tworzenia specjalistycznych map ryzyka lawinowego. Pozyskiwane dane pozwalają określać lokalizację i właściwości uwalnianych mas śniegu, ulepszać narzędzia automatycznej detekcji obszarów startowych oraz kalibrować modele numeryczne symulujące proces spływu lawin.

 

Z nami nie zabłądzisz - geoportal AGH

Geoportal Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie jest pierwszym tego rodzaju systemem informacji przestrzennej w Polsce. Jego uruchomienie stanowi wstęp do stworzenia business portalu i wprowadza nowe standardy dla nowoczesnych uczelni oraz istniejących geoportali. Zakres udostępnianych w serwisie danych przedstawiany jest na wielu poziomach, a możliwości, które oferuje geoportal, znacznie ułatwiają zarówno codzienne, jak i okazjonalne wizyty na uczelnianym kampusie. Rozwiązanie to w pełni odpowiada potrzebom AGH, stanowiąc dla różnych użytkowników narzędzie do zarządzania lub nawigacji.

Zobacz portal klikając na poniższy obrazek:

agh portal

 

Biblioteka pod lupą, czyli nowy wymiar Biblioteki Głównej SGGW w technologii GIS 

"Wizualizacje trójwymiarowe stanowią doskonałe uzupełnienie graficzne dla planów biblioteki i razem mogą tworzyć swego rodzaju wirtualny przewodnik po bibliotece. Wizualizacje znacznie ułatwiają orientację przestrzenną w gmachu budynku, lokalizację zbiorów czy też punktów usługowych."

 

Relacja z WinterGorce 2015

W dniach 7-12 lutego 2015 roku Sekcja Geomatyki Koła Naukowego Leśników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wyruszyła na obóz naukowy „WinterGorce”. Połączone siły 12 członków Sekcji tym razem spotkały się w zimowych warunkach na Przełęczy Knurowskiej, by pod okiem opiekunów: Pana dr hab. inż. Piotra Wężyka, Pani dr inż. Marty Szostak oraz mgr inż. Pawła Hawryło zgłębić tajniki świata 3D. Głównym celem obozu była nauka modelowania 3D chmur punktów z naziemnego i lotniczego skanowania laserowego.

Zapraszamy do obejrzenia aplikacji

wintergorce

 

Wyprawa naukowa "Lasy Świata 2015" na Borneo

Grupa studentów i pracowników Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w dniach 16.02-3.03.2015 r. uczestniczyła w wyprawie naukowej na Borneo. Celem wyprawy było poznanie występujących tam lasów oraz charakterystycznych roślin i zwierząt. Wyprawa była na bieżąco relacjonowana przez Internet w systemie Esri Story Maps. Pięcioro studentów uczestniczyło w wyjeździe bezpłatnie, w ramach stypendium „Lasy Świata”.

 

borneo

 

Projekty GIS na Uniwersytecie Warszawskim

Przegląd projektów badawczych prowadzonych przez studentów i doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim z zastosowaniem platformy ArcGIS. 

Nazarij Buławka - Przykłady zastosowania programu ArcGIS w badaniu osadnictwa kultury Jaz w oazie Serachs (Turkmenistan)
Krzysztof Czuryłowicz - Analizy przestrzenne w prospekcji surowcowej na przykładzie złoża bursztynu „Górka Lubartowska”
Jakub Godlewski - Zastosowanie programu ArcGIS w celu określenia zagrożenia wód podziemnych zanieczyszczeniami z powierzchni terenu na przykładzie metody DRASTIC
Jan Mazur - Analizy potencjału solarnego przy wykorzystaniu ArcGIS 10.2
Magdalena Piskorek - Wykorzystanie programu ArcGIS w analizie nocnych zobrazowań Ziemi
Daniel Zaszewski- Tworzenie numerycznych modeli terenu i ich wykorzystanie w hydrogeologii

Publikacja pokonferencyjna wybranych referatów z I Forum Użytkowników Licencji Edukacyjnej Site oprogramowania ArcGIS, które odbyło się w lutym 2014 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Letnia Szkoła Sozologii 2014

W dniach 18–28 sierpnia w Zaborskim Parku Krajobrazowym od była się Letnia Szkoła Sozologii (LSS) zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Geografów z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wzięli w niej udział studenci, członkowie SKNG UMK. Podczas dziesięciodniowego obozu naukowego nabyli oni umiejętności praktyczne oraz poszerzyli wiedzę teoretyczną z zakresu nauk przyrodniczych i ochrony przyrody.

 

 

Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej jako narzędzia promocji dla Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Koncepcja systemu informacji przestrzennej przedstawiona przez Edytę Bogucką, studentkę Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, który mógłby być wykorzystany jako narzędzie promocji zbiorów i działalności Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Bezpośrednią inspiracją do wykonania pracy był System Informacji Przestrzennej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

 

Amazonia 2013

W dniach 12-31 października 2013 roku odbyły się organizowane przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich Warsztaty Geoekologiczne "Amazonia 2013", których celem było rozpoznanie środowiska geograficznego oraz działalności człowieka w rejonie największej rzeki świata Amazonki - w okolicach Manuas i międzyrzecza Rio Solimos, Rio Negro i Rio Branco. Zapraszamy do przeczytania relacji przygotowanej przez Prof. UAM dr hab. Zbigniewa Zwolińskiego oraz dr hab. Piotra Wężyka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

 amazonia

 

"Słoneczny kataster, czyli mapa potencjału solarnego dla fragmentu miasta Bydgoszczy"

Streszczenie pracy dylomowej Małgorzaty Wawer pt.: "Słoneczny kataster, czyli mapa potencjału solarnego dla fragmentu miasta Bydgoszczy" .  

 

Analiza toksyczności osadów dennych Zatoki Gdańskiej

Poster "Analiza toksyczności osadów dennych Zatoki Gdańskiej" autorstwa Marii Skauradszun, studentki studiów podyplomowych "Systemy Informacji Geograficznej - GIS" w Centrum GIS Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2012/2013. Praca udostępniona w ramach patronatu Esri Polska nad studiami podyplomowymi i współpracy Esri Polska z Centrum GIS.

 

Tworzenie nowych narzędzi ArcGIS za pomocą języka programowania Python

Poster "Narzędzie ArcGIS, które tworzy bufory na podstawie zadanej wielkości powierzchni" autorstwa Magdaleny Onuszko, studentki studiów podyplomowych "Systemy Informacji Geograficznej - GIS" w Centrum GIS Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2012/2013. Praca udostępniona w ramach patronatu Esri Polska nad studiami podyplomowymi i współpracy Esri Polska z Centrum GIS.

 

GIS w klimatologii. Wpływ pokrycia terenu na temperaturę powierzchni Ziemi

Poster "Wpływ pokrycia terenu na zróżnicowanie temperatury powierzchni Ziemi" autorstwa Piotra Andryka, studenta studiów podyplomowych "Systemy Informacji Geograficznej - GIS" w Centrum GIS Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2012/2013. Praca udostępniona w ramach patronatu Esri Polska nad studiami podyplomowymi i współpracy Esri Polska z Centrum GIS.

 

Projekt badawczy "Amazonia 2013"

Warsztaty geoekologiczne organizowane przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich w obszarze Amazonii. Projekt trwa od 12 do 31 października 2013 roku. Zapraszamy do śledzenia aktualnej pozycji statku badawczego na mapie interaktywnej ArcGIS Online: http://amazonia2013.esri.pl

 

Zastosowanie GIS-u w urbanistyce
Poster "Analiza ekspozycji widokowej górnego tarasu w Fordonie w Bydgoszczy oraz możliwości realizacji zabudowy wysokiej w kontekście ochrony walorów krajobrazowych terenu" autorstwa Hanny Bukowskiej, studentki studiów podyplomowych "Systemy Informacji Geograficznej - GIS" w Centrum GIS Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2011/2012. Celem pracy jest wyznaczenie maksymalnej wysokości nowej zabudowy w granicach obszaru wstępnie wytypowanego zagospodarowania na górnym tarasie dzielnicy Fordon. Praca udostępniona w ramach patronatu Esri Polska nad studiami podyplomowymi i współpracy Esri Polska z Centrum GIS.   

 

GIS i Lidar w hydrologii i hydraulice
Poster "Określenie pokrycia terenu i współczynnika szorstkości Manninga na podstawie danych lidarowych LAS na obszarze Żuław" autorstwa Tomasza Fedorczaka, studenta studiów podyplomowych "Systemy Informacji Geograficznej - GIS" w Centrum GIS Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2011/2012. Praca udostępniona w ramach patronatu Esri Polska nad studiami podyplomowymi i współpracy Esri Polska z Centrum GIS.

 

Zastosowanie GIS-u w biologii i ekologii
Celem posteru jest weryfikacja narzędzia GIS w wyznaczaniu potencjalnych miejsc gniazdowania zimorodka (Alcedo atthis). Praca autorstwa Beaty Waśko, studentki studiów podyplomowych „Systemy Informacji Geograficznej – GIS” w Centrum GIS Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2011/2012. Praca udostępniona w ramach patronatu Esri Polska nad studiami podyplomowymi i współpracy Esri Polska z Centrum GIS.

 

Wykorzystanie GIS-u w hydrogeologii
Poster naukowy pt."Zastosowanie modelu SWAT do oceny infiltracji i ładunku zanieczyszczeń do wód podziemnych w obszarze o zróżnicowanym zagospodarowaniu przestrzennym" autorstwa Sławomira Sitka, Rafała Ulańczyka oraz Andrzeja Kowalczyka z Katedry Hydrogeologii Inżynierskiej Uniwersytetu Śląskiego.

 

Tramén Tepui - biała plama na mapie
Tam, gdzie spotykają się Wenezuela, Gujana i Brazylia, rozciąga się Gran Sabana - kraina prekambryjskich piaskowców pamiętających czasy superkontynentu Gondwany. Pozostaje ona jednym z najsłabiej zbadanych zakątków Ziemi, a znalezienie chociaż dwóch map tego obszaru, których dane by się pokrywały, jest wręcz niemożliwe. W tych trudnych warunkach wielki sukces odniosła polsko-wenezuelska wyprawa, zdobywając nieosiągnięty do tej pory szczyt Tramén Tepui (2726 m n.p.m.). Na jej zboczach Polacy odkryli unikalne okazy fauny, w tym zupełnie nowe dla nauki endemiczne gatunki motyli.

 

Serwis mapowy

Interaktywna mapa, z której dowiecie się więcej o szkołach i uczelniach związanych z GIS-em oraz bieżących wydarzeniach „GIS-owych” w wybranej okolicy, a także instytucjach współpracujących z Esri Polska na polu edukacji. Przy okazji można zobaczyć część możliwości rozwiązania ArcGIS Online, przy użyciu którego stworzono tę aplikację.

2020
Po Wt Śr Cz Pt So Ni
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2