Projekt badawczy "Amazonia 2013"

Warsztaty Geoekologiczne (12 - 31 października 2013 roku) w ramach projektu "Amazonia 2013" organizowane są przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Ich celem jest zapoznanie się ze środowiskiem geograficznym oraz działalnością człowieka największej rzeki świata w okolicach Manuas i międzyrzeczu Rio Solimos, Rio Negro i Rio Purus. Tegoroczne warsztaty są kontynuacją warsztatów, które odbyły się w kwietniu 2012 roku. Uczestnicy zeszłorocznej edycji warsztatów mieli okazję zapoznać się z Amazonką podczas najwyższych stanów wody zarejestrowanych w historii obserwacji tej rzeki. Natomiast w tym roku uczestnicy będą obserwować efekty  tych stanów podczas okresu niżówkowego. Planowane jest przeprowadzenie badań terenowych o charakterze ekspedycyjnym w obrębie dolin, a szczególnie terasów zalewowych i archipelagów Solimoes, Rio Negro i Amazonki:

  • obserwacja uwarunkowań przyrodniczych funkcjonowania koryt rzecznych ww. rzek;
  • przeprowadzenie badań hydrologicznych i hydrochemicznych w korytach ww. rzek;
  • rozpoznanie związków pomiędzy morfologią koryta rzecznego a morfologią przyległej strefy równi zalewowej - konstrukcja prognoz zachowania się rzeki w warunkach przepływu wielkich wód;
  • identyfikacja form rzeźby, występujących w obrębie równi zalewowych oraz analiza procesów, które doprowadziły do ich powstania;
  • przeprowadzenie badań sedymentologicznych pokryw akumulacyjnych na różnych poziomach w dolinach ww. rzek;
  • datowanie powalonych pni drzew w osadach aluwialnych;
  • analiza porównawcza struktury pionowej i poziomej formacji leśnych Varzea i Igapo wzdłuż wybranych transektów (typ formacji, cechy taksacyjne, typy gleb i pokryw osadowych);
  • klasyfikacja obrazów satelitarnych dolin ww. rzek w oparciu o pola treningowe pod kątem morfologii dolin, pokryw osadowych, typów pokrycia terenu i użytkowania ziemi, formacji leśnych Varzea i Igapo;
  • obserwacje z zakresu geomorfologii kulturowej w dolinach ww. rzek.

Pozycję statku badawczego, na którym płyną naukowcy biorący udział w projekcie "Amazonia 2013", można śledzić na bieżąco na interaktywnej mapie na ArcGIS Online: 

Amazonia 2013

Serwis mapowy

Interaktywna mapa, z której dowiecie się więcej o szkołach i uczelniach związanych z GIS-em oraz bieżących wydarzeniach „GIS-owych” w wybranej okolicy, a także instytucjach współpracujących z Esri Polska na polu edukacji. Przy okazji można zobaczyć część możliwości rozwiązania ArcGIS Online, przy użyciu którego stworzono tę aplikację.

2019
Po Wt Śr Cz Pt So Ni
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2