Projekt badawczy "Amazonia 2013"

Warsztaty Geoekologiczne (12 - 31 października 2013 roku) w ramach projektu "Amazonia 2013" organizowane są przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Ich celem jest zapoznanie się ze środowiskiem geograficznym oraz działalnością człowieka największej rzeki świata w okolicach Manuas i międzyrzeczu Rio Solimos, Rio Negro i Rio Purus. Tegoroczne warsztaty są kontynuacją warsztatów, które odbyły się w kwietniu 2012 roku. Uczestnicy zeszłorocznej edycji warsztatów mieli okazję zapoznać się z Amazonką podczas najwyższych stanów wody zarejestrowanych w historii obserwacji tej rzeki. Natomiast w tym roku uczestnicy będą obserwować efekty  tych stanów podczas okresu niżówkowego. Planowane jest przeprowadzenie badań terenowych o charakterze ekspedycyjnym w obrębie dolin, a szczególnie terasów zalewowych i archipelagów Solimoes, Rio Negro i Amazonki:

  • obserwacja uwarunkowań przyrodniczych funkcjonowania koryt rzecznych ww. rzek;
  • przeprowadzenie badań hydrologicznych i hydrochemicznych w korytach ww. rzek;
  • rozpoznanie związków pomiędzy morfologią koryta rzecznego a morfologią przyległej strefy równi zalewowej - konstrukcja prognoz zachowania się rzeki w warunkach przepływu wielkich wód;
  • identyfikacja form rzeźby, występujących w obrębie równi zalewowych oraz analiza procesów, które doprowadziły do ich powstania;
  • przeprowadzenie badań sedymentologicznych pokryw akumulacyjnych na różnych poziomach w dolinach ww. rzek;
  • datowanie powalonych pni drzew w osadach aluwialnych;
  • analiza porównawcza struktury pionowej i poziomej formacji leśnych Varzea i Igapo wzdłuż wybranych transektów (typ formacji, cechy taksacyjne, typy gleb i pokryw osadowych);
  • klasyfikacja obrazów satelitarnych dolin ww. rzek w oparciu o pola treningowe pod kątem morfologii dolin, pokryw osadowych, typów pokrycia terenu i użytkowania ziemi, formacji leśnych Varzea i Igapo;
  • obserwacje z zakresu geomorfologii kulturowej w dolinach ww. rzek.

Pozycję statku badawczego, na którym płyną naukowcy biorący udział w projekcie "Amazonia 2013", można śledzić na bieżąco na interaktywnej mapie na ArcGIS Online: 

Amazonia 2013

Serwis mapowy

Interaktywna mapa, z której dowiecie się więcej o szkołach i uczelniach związanych z GIS-em oraz bieżących wydarzeniach „GIS-owych” w wybranej okolicy, a także instytucjach współpracujących z Esri Polska na polu edukacji. Przy okazji można zobaczyć część możliwości rozwiązania ArcGIS Online, przy użyciu którego stworzono tę aplikację.

2019
Po Wt Śr Cz Pt So Ni
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3