ENVI

ENVI

L3Harris logo rgb

ENVI (The Enviroment for Visualizing Images) jest oprogramowaniem teledetekcyjnym dostarczającym narzędzia i zautomatyzowane procesy wykorzystujące sprawdzone metody naukowe w celu pozyskania informacji z różnorodnych danych rastrowych (obrazów panchromatycznych, wielospektralnych, hiperspektralnych, radarowych SAR i innych). Oprogramowanie powstało na platformie IDL (Interactive Data Language), pozwalającej na łatwe rozbudowywanie i dostosowywanie aplikacji do własnych potrzeb.

ENVI umożliwia wykonywanie m.in. klasyfikacji obrazów, analizy zachodzących zmian, detekcji anomalii, identyfikacji materiałów czy badania stanu roślinności w oparciu o wskaźniki spektralne. Pozwala również na wykonywanie prostych operacji na danych wektorowych, a także na opracowanie chmur punktów pochodzących ze skaningu laserowego LiDAR (filtracja, klasyfikacja, generowanie modeli wysokościowych oraz wykrywanie obiektów np. budynków i linii energetycznych).

Moduły ENVI

Dzięki modularnej strukturze ENVI funkcjonalność systemu może być dostosowywana do potrzeb użytkownika, a daleko idąca integracja z oprogramowaniem Esri ArcGIS i ArcGIS Pro zapewnia jeszcze bogatsze możliwości analityczne (zarówno w zakresie analiz rastrowych, jak i analiz wykorzystujących dane rastrowe i wektorowe).

ENVI Feature Extraction

Umożliwia identyfikację obiektów na podstawie charakterystyk przestrzennych, spektralnych i strukturalnych. Udostępnia również funkcjonalność pozwalająca na ekstrakcję obiektów 3D (budynki, drzewa i linie energetyczne) z chmury punktów, ich szczegółowy pomiar, generowanie numerycznych modeli terenu oraz wizualizację 3D.

ENVI Deep Learning

Zestaw intuicyjnych w użyciu narzędzi pozwalających na wykorzystanie technologii Deep Learning (opartej o biblioteki TensorFlow) do przeprowadzenia analiz przydatnych m.in. dla rolnictwa, transportu, infrastruktury technicznej, obronności i innych.

Dzięki dedykowanym narzędziom ENVI Deep Learning umożliwia przeprowadzenie pełnego procesu klasyfikacji i/lub identyfikacji obiektów na obrazach (od wskazywania wzorców, poprzez etykietowanie i trenowanie modeli, aż do ich praktycznego wykorzystania) nawet użytkownikom bez umiejętności programowania.

ENVI Atmospheric Correction

Usuwa wpływ warunków atmosferycznych na zobrazowania, używając algorytmów FLAASH oraz QUAC.

ENVI Photogrammetry

Rejestruje zobrazowanie do współrzędnych płaskich i koryguje je geometrycznie w celu usunięcia zniekształceń. Generuje także syntetyczne chmury punktów 3D oraz Numeryczny Model Pokrycia Terenu ze zobrazowań pozyskanych z optycznych platform satelitarnych metodą dense image matching.

ENVI DEM Extraction

Pozwala na łatwe tworzenie dokładnego Numerycznego Modelu Terenu na podstawie zobrazowań stereoskopowych. Dostępne narzędzia pozwalają wyświetlać obrazy stereoskopowe, mierzyć wysokości budynków lub gór, edytować wartości DEM i wyodrębnić obiekty 3D.

ENVI Crop Science

Umożliwia analizę wielkości i stanu zdrowotnego upraw. Pozwala na zdalną obserwację rozwoju roślin, porównywanie pozyskanych danych i szacowanie zysków oraz strat. To doskonałe rozwiązanie dla rolnictwa precyzyjnego.

ENVI NITF

Wspiera rządowy standard pliku NITF w dostępie, przeglądaniu, przetwarzaniu oraz analizie zobrazowań. Moduł przetestowany przez JITC i zalecany do pełnej zgodności i rejestracji na poziomie złożoności 7 dla NITF 2.1 i stopnia złożoności 6 dla NITF 2.0.

IDL

Jest językiem programowania stosowanym w wielu dyscyplinach, pozwalającym na zaawansowane wizualizacje utworzone na podstawie złożonych danych liczbowych. Dzięki IDL można interpretować dane, przyspieszać procesy przetwarzania i dostarczać wydajne aplikacje na rynek.

created by Leado Marketing