Scenariusze lekcji dla nauczycieli

Scenariusze lekcji dla nauczycieli

Serwis ArcGIS Online, dostępny na stronie www.arcgis.com, to intuicyjne narzędzie do przeglądania map użytkowniów z całego świata, źródło danych, ale przede wszystkim wirtualna przestrzeń do pracy własnej nauczycieli i uczniów. 

Polecamy opublikowane poniżej materiały do wykorzystania podczas lekcji przy użyciu tablicy interaktywnej lub komputera z projektorem. Mamy nadzieję, że przykładowe materiały będą dla Państwa inspiracją do tworzenia własnych i dzielenia się nimi z innymi przedstawicielami edukacji za pośrednictwem naszego portalu. Kontakt: edukacja@esri.pl

Pobierz materiały do lekcji:

Rzeźbotwórcza działalność rzek
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Zasoby wodne na świecie
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Następstwa ruchu obiegowego i obrotowego Ziemi
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Badanie surowców mineralnych w Polsce
Materiały do lekcji
Bezpieczna szkoła z Survey123
Materiały do lekcji
Problemy z żywnością genetycznie modyfikowaną
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Obliczenie wybranych elementów demograficznych z Arcade
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Procesy geomorfologiczne w klimatach suchych
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Produkcja zbóż na świecie
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Produkcja roślin włóknistych na świecie
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Konflikty na świecie
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Kontrasty środowiska geograficznego Polski
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Typy
wybrzeży morskich
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Zmiany w użytkowaniu
ziemi w Polsce
Materiały do lekcji
Podział administracyjny Polski
na powiaty
Materiały do lekcji
Podział administracyjny Polski
na województwa
Materiały do lekcji
Rozmieszczenie ludności na świecie
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Podstawowe zagadnienia GIS i metody prezentacji kartograficznej
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Satelitarne zobrazowania
Ziemi
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Urbanizacja
na świecie i w Polsce
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Wskaźniki PKB i HDI na świecie w latach 1980-2018
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Huragany, tajfuny,
cyklony, orkany
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Zlodowacenia
w Polsce
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Trzęsienia ziemi
na świecie
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Państwa
Unii Europejskiej
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Ochrona przyrody
w Polsce
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Renesansowy szlak
Leonarda da Vinci
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Za panowania
Mieszka I
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Dookoła świata z Ferdynandem Magellanem
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Mniejszości narodowe i etniczne
w Polsce
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Mapa cyfrowa, czyli
mapa w komputerze
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Zmiany terytorialne w Europie
w I poł. XX wieku
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
created by Leado Marketing