Scenariusze lekcji dla nauczycieli

Scenariusze lekcji dla nauczycieli

Serwis ArcGIS Online, dostępny na stronie www.arcgis.com, to intuicyjne narzędzie do przeglądania map użytkowniów z całego świata, źródło danych, ale przede wszystkim wirtualna przestrzeń do pracy własnej nauczycieli i uczniów. 

Polecamy opublikowane poniżej materiały do wykorzystania podczas lekcji przy użyciu tablicy interaktywnej lub komputera z projektorem. Mamy nadzieję, że przykładowe materiały będą dla Państwa inspiracją do tworzenia własnych i dzielenia się nimi z innymi przedstawicielami edukacji za pośrednictwem naszego portalu. Kontakt: edukacja@esri.pl

Zacznij z nami przygodę z GIS-em!

Jak to zrobić krok po kroku?

Krok 1 – Skorzystaj z gotowych map, scen 3D i aplikacji (poziom podstawowy)

NOWY!
APLIKACJA
Rzeźba środkowej Afryki
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
NOWY!
APLIKACJA
Rzeźba terenu a środowisko przyrodnicze w Polsce
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
NOWY!
APLIKACJA
Saldo migracji w Polsce
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
NOWY!
APLIKACJA
Typy wsi w Polsce
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
NOWY!
APLIKACJA
Zanieczyszczenia powietrza w Polsce
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
NOWY!
APLIKACJA
Zróżnicowanie krajobrazowe Polski
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
MAPA
Mapa cyfrowa, czyli mapa na komputerze
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
MAPA
Nasza Natura 2000
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
MAPA
Ochrona przyrody w Polsce
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
MAPA
Państwa Unii Europejskiej
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
MAPA
Podstawowe zagadnienia GIS i metody prezentacji kartograficznej
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
MAPA
Satelitarne zobrazowania Ziemi
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
MAPA
Trzęsienia ziemi na Haiti
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
MAPA
Wulkany na świecie
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
MAPA
Urbanizacja na świecie i w Polsce
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
MAPA
Zlodowacenia w Polsce
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Scena 3D
Czynniki klimatotwórcze
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
SCENA 3D
Formy polodowcowe
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
SCENA 3D
Łańcuchy górskie na świecie
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
SCENA 3D
Procesy geomorfologiczne w klimatach suchych
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
SCENA 3D
Rozmieszczenie ludności na świecie
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
SCENA 3D
Rzeźbotwórcza działalność rzek
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
SCENA 3D
Skala obiektów na Ziemi
Materiały do lekcji
SCENA 3D
Strefy roślinne i biomasa
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
SCENA 3D
Typy wybrzeży morskich
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
SCENA 3D
Wycieczka w Tatrach
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
APLIKACJA
Huragany, tajfuny, cyklony, orkany
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
APLIKACJA
Kontrasty środowiska geograficznego Polski
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
APLIKACJA
Lotniska w Polsce
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
APLIKACJA
Problemy z żywnością genetycznie modyfikowaną
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
APLIKACJA
Produkcja roślin włóknistych na świecie
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
APLIKACJA
Produkcja zbóż na świecie
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
APLIKACJA
Tornada w USA
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
APLIKACJA
Trzęsienia ziemi na świecie
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
APLIKACJA
Turystyka w Polsce
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
APLIKACJA
Wskaźniki PKB i HDI na świecie
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi

Krok 2 – Twórz własne mapy, sceny 3D i aplikacje (poziom podstawowy)

MAPA
Odkrywając Afrykę
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
MAPA
Podział administracyjny Polski – powiaty
Materiały do lekcji
MAPA
Podział administracyjny Polski – województwa
Materiały do lekcji
SCENA 3D
Następstwa ruchu obiegowego i obrotowego Ziemi
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
APLIKACJA
Bezpieczna szkoła z Survey123
Materiały do lekcji

Krok 3 – Skorzystaj z gotowych map i aplikacji (poziom średnio zaawansowany)

MAPA
Obliczanie wybranych wskaźników demograficznych w Arcade
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
MAPA
Pustynie na świecie
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
MAPA
Zmiany w użytkowaniu ziemi w Polsce
Materiały do lekcji
APLIKACJA
Badanie surowców mineralnych w Polsce
Materiały do lekcji
APLIKACJA
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
APLIKACJA
Transport w Europie
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi

Krok 4 – Twórz własne mapy (poziom średnio zaawansowany i zaawansowany)

MAPA
Zasoby wodne na świecie
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
MAPA
Wakacyjne destynacje
Materiały do lekcji
NOWY!
MAPA
Dane katastralne i elementy mapy zasadniczej w ArcGIS Online
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
NOWY!
MAPA
Numeryczny Model Terenu i jego pochodne
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
NOWY!
MAPA
Wybierz właściwe odwzorowanie
Materiały do lekcji

Krok 5 – Zachęć nauczycieli innych przedmiotów (historii, języka polskiego, biologii)!

HISTORIA
Świat prehistoryczny, świat starożytny
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
HISTORIA
Dookoła świata z Ferdynandem Magellanem
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
HISTORIA
Igrzyska Olimpijskie
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
HISTORIA
Konflikty na świecie
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
HISTORIA
Renesansowy szlak Leonarda da Vinci
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
HISTORIA
Za panowania Mieszka I
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
HISTORIA
Zmiany terytorialne w Europie w II poł. XX wieku
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
JĘZYK POLSKI
Przypadki Robinsona Crusoe
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
BIOLOGIA
Wycieczka do ZOO
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
BIOLOGIA
Różnorodność biologiczna na świecie
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi

created by Leado Marketing