Scenariusze lekcji z mapą

Scenariusze lekcji z mapą

Poniżej prezentujemy scenariusze lekcji bazujące na wykorzystaniu mapy interaktywnej. Przy każdym ze scenariuszu podano informację, czy scenariusz wymaga jedynie wyświetlenia gotowej mapy, czy stworzenia własnej.

Polecamy opublikowane poniżej materiały do wykorzystania podczas lekcji przy użyciu tablicy interaktywnej lub komputera z projektorem. Mamy nadzieję, że przykładowe materiały będą dla Państwa inspiracją do tworzenia własnych i dzielenia się nimi z innymi przedstawicielami edukacji za pośrednictwem naszego portalu. Kontakt: edukacja@esri.pl

Pobierz materiały do lekcji:

Zasoby wodne
na świecie
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Obliczanie wybranych elementów demograficznych z Arcade
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Konflikty na świecie
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Zmiany w użytkowaniu ziemi w Polsce
Materiały do lekcji
Wakacyjne destynacje
Materiały do lekcji
Podział administracyjny Polski – powiaty
Materiały do lekcji
Podział administracyjny Polski – województwa
Materiały do lekcji
Skala obiektów na Ziemi
Materiały do lekcji
Podstawowe zagadnienia GIS i metody prezentacji kartograficznej
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Satelitarne zobrazowania Ziemi
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Urbanizacja na świecie i w Polsce
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Zlodowacenia w Polsce
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Trzęsienia ziemi na Haiti
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Ochrona przyrody w Polsce
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Dookoła świata z Ferdynandem Magellanem
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
Mapa cyfrowa, czyli mapa na komputerze
Materiały do lekcji Klucz odpowiedzi
created by Leado Marketing