Licencje edukacyjne

 • Licencja Site dla uczelni – przeznaczona dla ośrodków akademickich wykazujących szerokie zapotrzebowanie na oprogramowanie GIS w ramach wybranych jednostek organizacyjnych uczelni lub zespołu współpracujących uczelni. Licencja roczna, pozwalająca na wyposażenie nieograniczonej liczby stanowisk w oprogramowanie Esri. W skład licencji Site wchodzi bardzo szeroka paleta oprogramowania Esri: rozwiązania typu desktop (ArcGIS for Desktop Advanced, ArcGIS Pro, rozszerzenia desktop), rozwiązania serwerowe (ArcGIS for Server Advanced, rozszerzenia), mobilne (Collector for ArcGIS, ArcGIS for Smartphones and Tablets, ArcPad, ArcGIS for Windows Mobile), jak również rozwiązania deweloperskie (EDN) i inne wyspecjalizowane narzędzia. Jako benefit do licencji Site studenci otrzymują możliwość korzystania z rocznych licencji indywidualnych ArcGIS for Desktop Advanced z rozszerzeniami na komputerach osobistych. Dodatkowo licencja umożliwia dostęp dla pracowników uczelni i studentów do ponad 70 kursów na platformie Esri Virtual Campus. Możliwe sposoby wykorzystania: dydaktyczne, naukowo-badawcze, administracyjne.

 

site

 

Korzyści dla uczelni/wydziałów posiadających licencji Site:

 1. dołączenie do elitarnego grona 16 uczelni w Polsce użytkujących licencję Site;
 2. możliwość rozwijania kierunków studiów (również podyplomowych) związanych z informacją przestrzenną i geoinformatyką;
 3. możliwość wykorzystanie oprogramowania Esri do celów administracyjnych (paszportyzacja sieci, inwentaryzacja mienia, zarządzanie kampusem, kampus 3D itp.) Przykłady: aplikacja RK Solutions http://demo.rksolutions.com/highered; kampus AGH http://sip.agh.edu.pl;
 4. możliwość prowadzenia zajęć na własnym wydziale dla studentów z innej jednostki naukowej uczelni (np. w ramach studiów międzywydziałowych);
 5. podniesienie jakości pracy dyplomowych, używanie narzędzi GIS przyczynia się do wzrostu efektywności pracy studentów przy tworzeniu map i analiz przestrzennych;
 6. narzędzia deweloperskie dostarczane w ramach licencji Site pozwalają na kształcenie geoinformatyków (nie tylko analityków GIS), na których obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na rynku GIS;
 7. dostęp do funkcjonalności GIS-u w chmurze (serwis arcgis.com) ułatwia prowadzenie zajęć dydaktycznych, przekazywanie materiałów studentom, zbieranie wyników ich prac;
 8. dostęp do bogatej oferty e-kursów na platformie szkoleniowej Esri Virtual Campus stanowi ciekawą alternatywę dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z wykorzystaniem GIS;
 9. homogenizacja licencji - użytkownicy ArcGIS na wydziałach pracują  na różnych wersjach oprogramowania. Utrudnia to często pracę, dane są często porozrzucane, nie złożone w jednej bazie. Licencja Site daje możliwość integracji danych oraz bieżące aktualizacje (kompatybilność) wszystkich licencji;
 10. wsparcie jednostki naukowej przez Dział Edukacji Esri Polska

 

 

 • Licencja Teaching & Research Lab Kit – przeznaczona do wyposażenia samodzielnych stanowisk w pracowniach oraz stanowisk personelu uczelni wyższej, szkół, bibliotek i muzeów. Licencja bezterminowa na poszczególne produkty z palety rozwiązań Esri (ArcGIS). Możliwe sposoby wykorzystania: naukowo-badawcze i dydaktyczne.

tandr 

 • Licencja Teaching Lab Pak – przeznaczona do wyposażania pracowni i laboratoriów uczelni wyższych, szkół, bibliotek i muzeów. Licencja bezterminowa udostępniana w pakiecie umożliwiającym zainstalowanie oprogramowania ArcGIS na maksymalnie 31 stanowiskach komputerowych w laboratorium komputerowym. Możliwe sposoby wykorzystania: dydaktyczne.

tlp

 • Licencja School Campus – przeznaczona dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Licencja bezterminowa umożliwiająca korzystanie z oprogramowania ArcGIS Online przez 500 użytkowników. Możliwe sposoby wykorzystania: dydaktyczne.

schools

 

Użytkownicy powyższych licencji są włączeni w program serwisu gwarancyjnego. Użytkownicy licencji bezterminowych mogą dodatkowo wybrać opcję korzystania z serwisu pogwarancyjnego, który umożliwia, zarówno nowym jak i długoletnim użytkownikom oprogramowania Esri, korzystanie ze wsparcia technicznego świadczonego przez Esri Polska, a także otrzymywanie aktualizacji oprogramowania. Program został stworzony w celu ułatwienia instytucjom edukacyjnym utrzymania posiadanego oprogramowania.

for us
Serwis mapowy

Interaktywna mapa, z której dowiecie się więcej o szkołach i uczelniach związanych z GIS-em oraz bieżących wydarzeniach „GIS-owych” w wybranej okolicy, a także instytucjach współpracujących z Esri Polska na polu edukacji. Przy okazji można zobaczyć część możliwości oprogramowania ArcGIS for Server, narzędzi ArcGIS.com i ArcGIS Viewer for Flex, na których serwis ten powstał.

2018
Po Wt Śr Cz Pt So Ni
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4