Olimpiada Geograficzna

Olimpiada Geograficzna

Esri Polska partnerem technologicznym

Zespół Edukacji Esri Polska przy współpracy z Komitetem Głównym Olimpiady Geograficznej corocznie organizuje konkurs terenowy z użyciem technologii GIS. Uczniowie w grupach mają do skartowania określony teren, wykorzystując do tego tablet z mapą bazową i przygotowanymi warstwami oraz zestaw pytań. Dzięki temu uczestnicy mogą praktykować zdobytą więdzę oraz rozwijać myślenie analityczne i umiejętności pracy z systemami GIS.

created by Leado Marketing