Filmy instruktażowe

Filmy instruktażowe

Aktywacja subskrypcji ArcGIS Online

Ustawienie strony startowej Twojej Instytucji

Dodawanie użytkowników ArcGIS z pliku csv

Konfiguracja konta Instytucji

Dodanie warstw oraz zapis i udostępnianie mapy

Dodawanie notatek do mapy

Dodawanie warstwy z arkusza kalkulacyjnego

Etykiety

Filtrowanie warstwy

Konfiguracja okien podręcznych

Nawigacja i pomiar na mapie

Nawigacja i pomiar w scenie 3D

Punkty klastrowe

Tworzenie zakładek przestrzennych

Filtrowanie zasobów użytkownika

Dodawanie zasobów użytkownika

Tworzenie i dołączanie do grupy

Dodawanie warstw i slajdów w scenie 3D

Tworzenie aplikacji “Profil wysokościowy”

Dodawanie warstw z Internetu

Tworzenie aplikacji “Operations Dashboard”

Aplikacja WebApp Builder – widżet “Filtruj”

Tworzenie aplikacji Story Maps

Analizy rastrowe

Ankieta w Survey123 for ArcGIS

Analiza danych w Survey123 for ArcGIS

Analizy demograficzne w Business Analyst

Wzbogacanie danych

Pobieranie pliku instalacyjnego i przydzielanie licencji ArcGIS Pro w ArcGIS Online

created by Leado Marketing