ENVI SARscape

ENVI SARscape

ENVI SARscape to pakiet narzędzi służący przetwarzaniu zobrazowań radarowych. Możliwości przetwarzanie danych SAR zawartych w pakiecie to:

 • Filtracja
 • Multilooking
 • Geokodowanie
 • Mozaikowanie
 • Rejestracja

 Pakiet ENVI SARscape posiada również zestaw narzędzi analitycznych umożliwiających m.in.:

 • Klasyfikację
 • Identyfikację obiektów
 • Wykrywanie i monitorowanie zmian
 • Generowanie NMT
 • Wykrywanie i monitorowanie przemieszczeń terenu

Dostępne moduły podstawowe ENVI SARscape:

 • Basic Module – generowanie lotniczych i satelitarnych produktów SAR, na podstawie intensywności oraz koherencji. Podstawowa funkcjonalność, m. in. filtracja, rejestracja, multilooking i geokodowanie, pozwala na przygotowanie obrazów SAR do wizualizacji i dalszych analiz.
 • Interferometry Module (InSAR/DInSAR) – przetwarzanie danych interferometrycznych: Interferometric SAR (2-pass interferometry, InSAR), oraz Differential Interferometric SAR (n-pass inteferometry, DInSAR). Umożliwia m.in. generowanie modeli wysokościowych, map koherencji oraz map przemieszczeń i deformacji terenu.
 • SARscape Interferometric Stacking – łączy technikę opartą na punktach (Persistent Scatters – rozpraszacze stabilne) oraz na powierzchni (SBAS – Small Baseline Subsets) w celu przetwarzania zestawu zobrazowań interferometrycznych. Dzięki łącznemu wykorzystaniu dwóch wymienionych metod, możliwe staje się analizowanie zjawisk deformacji dotyczących zarówno obiektów punktowych jak i większych obszarów.

Funkcjonalność modułów podstawowych może być rozszerzana za pomocą modułów dodatkowych:

 • Focusing Module – przetwarzanie „surowych” zobrazowań do postaci SLC (Single-look complex),
 • Gamma & Gaussian Filter Module – dodatkowe funkcje i algorytmy filtracji danych SAR,
 • ScanSAR Interferometry Module – umożliwia przetwarzanie danych InSAR oraz DInSAR dla dużych obszarów (400km x 400km),
 • Polarimetry & PolInSAR Module – zapewnia dodatkowe narzędzia przetwarzania radarowych danych polarymetrycznych i polarymetrycznych interferometrycznych .

Podobnie jak w przypadku ENVI, możliwa jest integracja narzędzi ENVI SARscape z oprogramowaniem Esri ArcGIS i ArcGIS Pro, co pozwala na wykonywanie różnorodnych analiz przeprowadzanych łącznie na danych SAR, danych rastrowych oraz innych rodzajach danych obsługiwanych w środowisku Esri.

created by Leado Marketing