Źródła danych

Źródła danych

Poniżej przedstawiamy sprawdzone i rzetelne źródła danych, do wykorzystania w projektach GIS.

Jeśli nie wiesz jak wykorzystać poniższe źródła danych, zapoznaj się z filmami instruktażowymi oraz instrukcjami ArcGIS.

Esri Living Atlas of the World
https://livingatlas.arcgis.com/en/

Centralna Baza Danych Geologicznych PIG
http://baza.pgi.gov.pl/

Corine Land Cover – dane o pokryciu terenu Polski
http://clc.gios.gov.pl/

Dane dotyczące zanieczyszczeń powietrza w Polsce (do pobrania w postaci plików tabelarycznych)
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home

Dane hydrologiczne dla Polski – pliki wektorowe z rzekami, jeziorami oraz zlewniami
https://dane.gov.pl/dataset/869

Formy ochrony przyrody, granice regionów fizycznogeograficznych
http://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane

Geoportal – dane katastralne, akty prawa miejscowego, dane topograficzne
http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0

Natural Earth – darmowe dane wektorowe i rastrowe dla całego świata
https://www.naturalearthdata.com/downloads/

Numeryczny Model Terenu Europy do pobrania (rozdzielczość przestrzenna 25 m)
https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1?tab=mapview

Open Street Map – bezpłatne dane wektorowe dla Polski
https://download.geofabrik.de/europe/poland.html

Państwowy Rejestr Granic – dane wektorowe
http://www.gugik.gov.pl/pzgik/dane-bez-oplat/dane-z-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju-prg

Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych – dane wektorowe
http://www.gugik.gov.pl/pzgik/dane-bez-oplat/dane-z-panstwowego-rejestru-nazw-geograficznych-prng

Skany map historycznych Polski, Europy i świata
http://igrek.amzp.pl/

Warstwy WMS, WMTS dla Polski (w tym Numeryczny Model Terenu o rozdzielczości przestrzennej 1 m)
https://www.geoportal.gov.pl/uslugi/usluga-przegladania-wms

Zobrazowania satelitarne dla całego świata o rozdzielczości przestrzennej 30 m (należy utworzyć konto)
https://earthexplorer.usgs.gov/

Zobrazowania satelitarne Europy z projektu Copernicus (należy utworzyć konto)
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home

created by Leado Marketing